Sinds 1 januari 2019 gebruiken wij het “eAttest” of “elektronische attest”.

Wat betekent ‘op elektronische wijze attesteren’?
Op het einde van de raadpleging of het huisbezoek kan uw huisarts uw getuigschrift voor verstrekte hulp aan de hand van zijn software (via het systeem eAttest) naar uw ziekenfonds sturen. Als alles in orde is, zal het ziekenfonds het bedrag van de terugbetaling overschrijven naar uw bankrekening.
Er verandert niets aan de betaling: net als voorheen schiet u het volledige honorarium voor.

Om u snel te kunnen terugbetalen is het belangrijk dat het ziekenfonds uw bankrekeningnummer heeft.

Op het einde van de raadpleging of het huisbezoek ontvangt u dus geen papieren getuigschrift voor verstrekte hulp meer dat u aan uw ziekenfonds moet bezorgen. Uw arts geeft u een ontvangstbevestiging (‘bewijsstuk’). waarop het volgende staat:

Uw huisarts is niet verplicht om het elektronisch getuigschrift te gebruiken: u kunt uw papieren getuigschrift dus nog altijd aan uw ziekenfonds bezorgen.

Wat zijn voor u de voordelen van attestering op elektronische wijze?
1. U hoeft geen kleefbriefje meer aan te brengen en u hoeft uw papieren getuigschrift niet meer naar uw ziekenfonds te sturen.
2. U krijgt sneller uw terugbetaling.
3. Er is minder risico op verlies van uw getuigschriften of op overschrijding van de termijn van 2 jaar waarbinnen een terugbetaling mogelijk is.
4. De elektronische uitwisseling van gegevens tussen uw arts en uw ziekenfonds is beveiligd.

eAttest vanaf 1/1/2019