Voor het opvragen van labo- en andere resultaten, voor kleine (bijkomende) vragen na een consultatie, enzovoort zal er dagelijks een telefoonuurtje worden georganiseerd tussen 17.00 en 18.00 uur.  Dan zal één van de artsen ongehinderd het medisch dossier kunnen inkijken en u een antwoord geven.