Voor het opvragen van labo- en andere resultaten, voor kleine (bijkomende) vragen na een consultatie is  er dagelijks een telefoonuurtje tussen 17.00 en 18.00 uur.  Dan zal één van de artsen ongehinderd het medisch dossier kunnen inkijken en u een antwoord geven.