a. COVID-19 PCR via wisser (neus/keel)

Voor wie?

 1. Iedere persoon die voldoet aan de definitie van een mogelijk geval van COVID-19 met een symptoomduur van meer dan 5 dagen of die onmiddellijk in een ziekenhuis moet worden opgenomen.

Opmerking: Voor een kind jonger dan 6 jaar (= kind nog niet in lagere school) wordt een test enkel aanbevolen als het kind voldoet aan de definitie van mogelijk geval van COVID-19 EN de klinische toestand een ziekenhuisopname vereist OF als het resultaat impliceert dat er maatregelen moeten worden genomen om nauwe contacten te beschermen.

 1. Onderzoek van clusters (in scholen, bedrijven, collectiviteiten, creches,…)
 2. Hoog-risico contacten zonder symptomen
 3. Patiënten die een ziekenhuisopname vereisen, inclusief een eerste opname in het dagziekenhuis.
 4. Elke nieuwe bewoner van een residentiële collectiviteit. 
 5. Reizigers die terugkeren uit een rode zone.
 6. Personen die herhaald getest worden met gebruik van speekselstalen. In bepaalde settings kan het nuttig zijn om herhaaldelijk (minstens wekelijk) asymptomatische personen (≥12 jaar) te testen om uitbraken te voorkomen. Dit wordt momenteel aanbevolen bij personeel van woonzorgcentra en thuisverplegers.

Hoe? 

Afname van een nasopharyngeale wisser

Kostprijs? 

Terugbetaald voor iedereen die aan de gevalsdefinitie voldoet. Bij testen buiten de gevalsdefinitie kost de test 46,81 euro.

Een test aangevraagd voor een buitenlandse reis valt dus buiten de gevalsdefinitie en wordt niet vergoed. Bij terugkeer uit een rode zone valt dit wel binnen de gevalsdefinitie en is deze dus wel vergoed.

             b. Snelle antigeentest (sneltest)

Voor wie? 

 1. Symptomatische patiënten met symptomen sinds ≤ 5 dagen die zich aanbieden bij:
  spoeddiensten / triage- en afnamecentra / huisartsenpraktijken
 2. Personen geïdentificeerd als laag-risico contact, in het kader van clusteronderzoek (≥ 2 gevallen) in middelbare scholen en bedrijven, om een breder onderzoek van de cluster toe te laten. Voor een onderzoek van een cluster in een woonzorgcentrum met snelle Ag testen, worden de resultaten van een lopende studie in deze setting afgewacht. Specifieke protocollen werden opgesteld die gevolgd moeten worden.

Hoe? 

Kostprijs?

Terugbetaald voor iedereen die aan de gevalsdefinitie voldoet.

c. COVID-19 serologie via bloedafname

Voor wie? 

Serologische testen onderzoeken via de opsporing van antilichamen of er een immuunreactie van het lichaam heeft plaatsgevonden na contact met het virus. Volgens de huidige wetenschappelijke kennis, zijn de serologische testen niet in staat om te bepalen of een persoon:

 • Geïnfecteerd is tijdens de eerste week van de symptomen.
 • Een asymptomatische of weinig symptomatische vorm van Covid-19 vertoont.
 • Beschermd is tegen een tweede infectie en hoe lang de bescherming door de antistoffen zou duren.
 • Besmettelijk is.
 • Zich in de infectieuze of postinfectieuze fase bevindt.

Voor wie:

 1. Gehospitaliseerde patiënten die voldoen aan de definitie van een mogelijk geval EN waarbij de CT-Thorax suggestief is voor COVID-19, maar de PCR-test negatief is. De serologie wordt uitgevoerd minstens 7 dagen na het begin van de symptomen.
 2. Ambulante of gehospitaliseerde patiënten die een langdurig klinisch beeld suggestief voor COVID-19 vertonen, maar waarvan de PCR-test negatief is, of die niet getest konden worden binnen de 7 dagen na het begin van de symptomen. De serologie wordt minstens 14 dagen na het begin van de symptomen uitgevoerd.
 3. In het kader van de differentiële diagnose bij een atypische klinische presentatie. De serologie wordt uitgevoerd minstens 14 dagen na het begin van de symptomen.
 4. Om de serologische status te onderzoeken bij het zorgpersoneel en het personeel in de ziekenhuizen/diensten en andere collectiviteiten, met een hoog risico op blootstelling aan COVID-19 (COVID-afdelingen of rusthuizen).

Hoe?

Via een bloedafname.

Kostprijs?

De kostprijs voor serologie bedraagt 9,60 euro.