Een mogelijk geval van COVID-19 is een persoon met

  • minstens 1 van de volgende hoofdsymptomen die acuut ontstaan zijn, zonder andere duidelijke oorzaak : hoest – kortademigheid – pijn op de borst – plots geurverlies – plots smaakverlies

OF

  • minstens 2 van de volgende symptomen, zonder andere duidelijke oorzaak:  koorts – spierpijn – vermoeidheid – neusloop – keelpijn – hoofdpijn – niet kunnen eten – waterige diarree – plotse verwardheid – plotse val

OF

  • verergering van chronische respiratoire symptomen (COPD, astma, chronische hoest…), zonder andere duidelijke oorzaak.