Overzicht vaccinatiestatus

Worden beschouwd als volledig gevaccineerd:

 1. personen ≥18 jaar na boostervaccinatie
 2. personen ≥18 jaar met basisvaccinatie >2 weken en <5 maanden geleden
 3. personen 12-18 jaar >2 weken na basisvaccinatie

Worden beschouwd als deels gevaccineerd:

 1. personen ≥18 jaar met basisvaccinatie ≥5 maanden geleden

 

Maatregelen

Voor personen > 12 jaar

Niet gevaccineerd  Deels gevaccineerd Volledig gevaccineerd
Quarantaine Minstens 6d na contact indien negatieve zelftesten/10d zonder testen Minstens 3d na contact indien negatieve zelftesten/7d zonder testen – 
Testen Dagelijks zelftest van D7-D10

PCR bij symptomen

Dagelijks zelftest van D4-D7

PCR bij symptomen

 

PCR bij symptomen 

Sociale contacten Vermijden ged 10d

Bij negatieve zelftest van D7-D10: masker ! 

Vermijden ged 10d

Bij negatieve zelftest van D4-D7: masker !

Gedurende 10 dagen: masker ! 

 

Voor kinderen < 12 jaar

 • Kinderen vanaf 6 jaar die mogelijke symptomen van COVID-19 vertonen, moeten getest worden.
 • Kinderen <6 jaar in kinderopvang en kleuteronderwijs vertonen vaak luchtwegsymptomen. Symptomen zijn bij deze jonge kinderen dan ook enkel een reden tot testen indien er ook een recent (hoog of laag) risicocontact was.
 • Bij een bevestigd geval van COVID-19 start de contactopvolging. De risicobeoordelingen zijn verschillend volgens de leeftijd van de betrokkenen, zie onderverdeling in het menu links voor meer info.
  Zoals in de brede maatschappij, zijn de maatregelen voor kinderen >=12 jaar en leerkrachten die ingedeeld worden als hoog-risicocontact afhankelijk van de vaccinatiestatus en het al dan niet recent doorgemaakt hebben van een COVID-19 besmetting.
 • Huishoudcontacten (broers, zussen, ouders) zijn steeds hoog-risicocontacten.
 • Wanneer er bredere circulatie van het virus wordt vermoed, kan beslist worden om een hele klas in quarantaine te plaatsen of om (na overleg met de regionale diensten voor preventie en infectiebestrijding) grotere groepen te testen.
 • Als een klas gesloten wordt omwille van wijdverspreide circulatie van het virus binnen deze klas, start de quarantaineperiode voor alle leerlingen vanaf de 1e dag van de sluiting van de klas.