Algemene info

Het coronavirus is een nieuw en heel besmettelijk virus. Je kan het makkelijk van andere mensen krijgen of doorgeven.

De belangrijkste symptomen zijn:

 • koorts, hoesten en problemen met ademen.
 • soms een verstopte neus, keelpijn en diarree.

Heb je één van deze symptomen? Bel naar je huisarts.

Sommige mensen hebben het virus maar hebben geen symptomen.

Als je hoest of niest vliegen er kleine druppeltjes in de lucht. Zo kan het virus zich verspreiden en op dingen vallen. De druppeltjes vliegen gemiddeld tot één meter ver. Hoe geraak je besmet? Als je die druppeltjes inademt of door je handen in de mond, neus of ogen krijgt.

Wat moet je doen?

 • Hou een afstand van 1,5 meter van andere personen.
 • Was vaak je handen. Doe dit zeker als je dingen aanraakt die vele andere personen aanraken. Bijvoorbeeld: een deurklink of een liftknop.
 • Beperk je fysieke sociale contacten.
 • Draag mondmasker op drukke openbare plaatsen.
 • Blijf thuis als je ziek bent.

Niemand heeft antistoffen om immuun te zijn voor het virus. Er is momenteel ook nog geen vaccinatie. Dokters en wetenschappers onderzoeken op dit moment het virus. Ze analyseren elke zieke persoon en leren elke dag bij. Zo kunnen ze een goede behandeling vinden. Ben je ziek en lig je niet in het ziekenhuis? Dan is paracetamol het beste medicijn tegen koorts en pijn.

Symptomen COVID-19

Een mogelijk geval van COVID-19 is een persoon met
minstens 1 van de volgende hoofdsymptomen die acuut ontstaan zijn, zonder andere duidelijke oorzaak : hoest – kortademigheid – pijn op de borst – plots geurverlies – plots smaakverlies

OF

minstens 2 van de volgende symptomen, zonder andere duidelijke oorzaak:  koorts – spierpijn – vermoeidheid – neusloop – keelpijn – hoofdpijn – anorexie – waterige diarree – plotse verwardheid – plotse val

 

Testen COVID-19

           a. COVID-19 PCR via wisser (neus/keel)

Voor wie?

1. Ieder persoon die voldoet aan de definitie van een mogelijk geval van COVID-19.
2. Hoog-risico contacten van een geval van COVID-19.
3. Elke persoon die een ziekenhuisopname nodig heeft (dagkliniek/ingreep).
4. Elke nieuwe bewoner van een RVT/WZC/collectiviteit.

Hoe? 

Afname van een nasopharyngeale wisser

Kostprijs? 

Terugbetaald voor iedereen die aan de gevalsdefinitie voldoet. Bij testen buiten de gevalsdefinitie kost de test 46,81 euro.

             b. COVID-19 serologie via bloedafname

Voor wie? 

Serologische testen onderzoeken via de opsporing van antilichamen of er een immuunreactie van het lichaam heeft plaatsgevonden na contact met het virus. Volgens de huidige wetenschappelijke kennis, zijn de serologische testen niet in staat om te bepalen of een persoon:

 • Geïnfecteerd is tijdens de eerste week van de symptomen.
 • Een asymptomatische of weinig symptomatische vorm van Covid-19 vertoont.
 • Beschermd is tegen een tweede infectie en hoe lang de bescherming door de antistoffen zou duren.
 • Besmettelijk is.
 • Zich in de infectieuze of postinfectieuze fase bevindt.

De serologische test kan in bepaalde gevallen een aanvulling zijn op de moleculaire diagnostiek, maar is zeker niet geschikt als diagnostische test bij acute ziekte.

Hoe?

Via een bloedafname.

Kostprijs?

De kostprijs voor serologie bedraagt 9,60 euro.

Contactopsporing

Je wordt gebeld of je krijgt een huisbezoek.

De medewerker belt je altijd met het nummer 02 214 19 19 of stuurt een sms van het nummer 8811.

            a. Hoog risico contacten of nauwe contacten 

Definitie

 1. Een persoon met een herhaald contact van > 15 minuten binnen een afstand van <1,5 m (“face to face” bv. in een gesprek).
 2. Een persoon die meer dan 15 minuten in dezelfde kamer/gesloten omgeving was met een COVID-19 patiënt, waarbij niet steeds een afstand van 1,5 m werd gerespecteerd en/of waarbij voorwerpen werden gedeeld. (Bv. huisgenoten, een hele afdeling in een kinderkribbe, alle klasgenoten voor kinderen < 6 jaar (kleuterschool), eventueel naaste buren in een klas bij kinderen ≥ 6 jaar of op het werk).
 3. Een persoon die direct fysiek contact heeft gehad met een COVID-19 patiënt.
 4. Een persoon die in direct contact is geweest met excreties of lichaamsvloeistoffen van een COVID-19 patiënt (bv. zoenen en mond-op-mond beademing, of contact met braaksel, stoelgang, slijmen, enz..)
 5. Een zorgverlener in contact met een COVID-19 patiënt tijdens de zorg of het medisch onderzoek binnen een afstand van 1,5 m, zonder gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (volgens protocol/activiteit).
 6. Een persoon die meer dan 15 minuten samen met een COVID-19 patiënt heeft gereisd, in eender welk transportmiddel, zittend binnen twee zitplaatsen (in eender welke richting) van de patiënt.

OPMERKING : Indien er een volledige scheiding was door een wand uit plexiglas valt dit niet onder een face to face
contact.

Maatregelen

 1. Thuisisolatie gedurende 14 dagen na het laatste risicocontact. Buitengaan is enkel toegestaan voor kleine essentiële aankopen (voeding, apotheek,…), mits het dragen van een mondmasker in textiel en strikte naleving van de hygiënische maatregelen, waarbij direct contact met andere mensen wordt vermeden.
 2. Er moet extra aandacht besteed worden aan de basis hygiënemaatregelen.
 3. Gedurende 14 dagen moeten alle nauwe contacten zelf hun gezondheidstoestand opvolgen (zelfmonitoring), door tweemaal per dag hun temperatuur te meten.
 4. Testing dmv Covid-19 PCR wisser.
 5. Voor de nauwe contacten die in thuisisolatie moeten blijven kan de arts een “getuigschrift van quarantaine”’ afleveren, waarbij de persoon kan (tele)werken, maar zich niet naar zijn werkplek kan begeven.

            b. Laag risico contacten 

Definitie

 1. Een persoon < 15 minuten contact heeft gehad met een COVID-19 patiënt binnen een afstand van 1,5 m (“face to face”)
 2. Een persoon die zich in dezelfde kamer/gesloten omgeving bevond met een COVID-19 patiënt, maar daarbij minder dan 15 minuten binnen een afstand van <1,5 m was (Bv. alle klasgenoten voor kinderen ≥ 6 jaar, mensen die in dezelfde ruimte  werken, samen zaten in een wachtkamer)
 3. Een zorgverlener die in dezelfde ruimte als een COVID-19 patiënt is geweest zonder het gebruik van adequate beschermende kleding, maar nooit binnen een afstand van 1,5 m.

Maatregelen

 1. Sociale contacten tot een minimum te beperken, met respect van een afstand van 1,5m.
 2. Er moet extra aandacht besteed worden aan de basis hygiënemaatregelen.
 3. Voor alle verplaatsingen buitenshuis moet een mondmasker in textiel gedragen worden (voor personen > 12 jaar).

Reizen

Infografie Naar waar kunt u reizen binnen Europa?

https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen

Mondmaskers

Enquete nieuwe verdeelsleutel beschermende middelen - NU'91 ...

Het dragen van een mondmasker beschermt jou en anderen tegen de verspreiding van het coronavirus. Het is een van de gezonde gewoonten die ons samen beschermt tegen het virus.

Met een mondmasker bedek je je neus en mond. Als je niest, hoest of praat vliegen er druppels rond. Het mondmasker houdt de druppels tegen. Zo is er minder risico dat je iemand ziek maakt. Het dragen van een mondmasker doe je dus vooral om anderen te beschermen.

Sinds begin mei is het dragen van een mondmasker verplicht:

 • Op het openbaar vervoer vanaf 12 jaar. Je draagt het vanaf dat je het station of de halte betreedt.
 • Op de middelbare school.
 • Op het werk als je geen 1,5 meter afstand kan houden van je collega’s.
 • Als je naar de kapper of schoonheidsspecialist gaat
 • Voor bepaalde beroepen, bijvoorbeeld marktkramer, kapper, ober,…

Het dragen van een mondmasker vervangt de andere maatregelen om jezelf te beschermen niet:

 • Blijf thuis als je ziek bent.
 • Was vaak je handen.
 • Hou 1,5 meter afstand van andere personen.
 • Spreek af met maximum 10 personen per week. Doe dit buiten.
 • Draag een mondmasker op drukke, openbare plaatsen.