Je wordt gebeld of je krijgt een huisbezoek.

De medewerker belt je altijd met het nummer 02 214 19 19 of stuurt een sms van het nummer 8811.

            a. Hoog risico contacten of nauwe contacten 

Definitie

 1. Een persoon met een herhaald contact van > 15 minuten binnen een afstand van <1,5 m (“face to face” bv. in een gesprek).
 2. Een persoon die meer dan 15 minuten in dezelfde kamer/gesloten omgeving was met een COVID-19 patiënt, waarbij niet steeds een afstand van 1,5 m werd gerespecteerd en/of waarbij voorwerpen werden gedeeld. (Bv. huisgenoten, een hele afdeling in een kinderkribbe, alle klasgenoten voor kinderen < 6 jaar (kleuterschool), eventueel naaste buren in een klas bij kinderen ≥ 6 jaar of op het werk).
 3. Een persoon die direct fysiek contact heeft gehad met een COVID-19 patiënt.
 4. Een persoon die in direct contact is geweest met excreties of lichaamsvloeistoffen van een COVID-19 patiënt (bv. zoenen en mond-op-mond beademing, of contact met braaksel, stoelgang, slijmen, enz..)
 5. Een zorgverlener in contact met een COVID-19 patiënt tijdens de zorg of het medisch onderzoek binnen een afstand van 1,5 m, zonder gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (volgens protocol/activiteit).
 6. Een persoon die meer dan 15 minuten samen met een COVID-19 patiënt heeft gereisd, in eender welk transportmiddel, zittend binnen twee zitplaatsen (in eender welke richting) van de patiënt.

OPMERKING : Indien er een volledige scheiding was door een wand uit plexiglas valt dit niet onder een face to face
contact.

Maatregelen

 1. Thuisisolatie gedurende 14 dagen na het laatste risicocontact. Buitengaan is enkel toegestaan voor kleine essentiële aankopen (voeding, apotheek,…), mits het dragen van een mondmasker in textiel en strikte naleving van de hygiënische maatregelen, waarbij direct contact met andere mensen wordt vermeden.
 2. Er moet extra aandacht besteed worden aan de basis hygiënemaatregelen.
 3. Gedurende 14 dagen moeten alle nauwe contacten zelf hun gezondheidstoestand opvolgen (zelfmonitoring), door tweemaal per dag hun temperatuur te meten.
 4. Testing dmv Covid-19 PCR wisser.
 5. Voor de nauwe contacten die in thuisisolatie moeten blijven kan de arts een “getuigschrift van quarantaine”’ afleveren, waarbij de persoon kan (tele)werken, maar zich niet naar zijn werkplek kan begeven.

            b. Laag risico contacten 

Definitie

 1. Een persoon < 15 minuten contact heeft gehad met een COVID-19 patiënt binnen een afstand van 1,5 m (“face to face”)
 2. Een persoon die zich in dezelfde kamer/gesloten omgeving bevond met een COVID-19 patiënt, maar daarbij minder dan 15 minuten binnen een afstand van <1,5 m was (Bv. alle klasgenoten voor kinderen ≥ 6 jaar, mensen die in dezelfde ruimte  werken, samen zaten in een wachtkamer)
 3. Een zorgverlener die in dezelfde ruimte als een COVID-19 patiënt is geweest zonder het gebruik van adequate beschermende kleding, maar nooit binnen een afstand van 1,5 m.

Maatregelen

 1. Sociale contacten tot een minimum te beperken, met respect van een afstand van 1,5m.
 2. Er moet extra aandacht besteed worden aan de basis hygiënemaatregelen.
 3. Voor alle verplaatsingen buitenshuis moet een mondmasker in textiel gedragen worden (voor personen > 12 jaar).